2008 Fantasy Baseball Draft Order
1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round 6th Round 7th Round 8th Round
1 Mike Craig Scott Rick Steve Jeff Mike Craig
2 Jeff Dave Farrelly Steve Scott Guilmet Chris Rick
3 Paul Eric Jeff Paul Dave Rick Scott Jeff
4 Rick Chris Mike Guilmet Paul Mike Guilmet Paul
5 Farrelly Scott Dave Craig Craig Farrelly Eric Dave
6 Steve Guilmet Chris Eric Chris Eric Steve Farrelly
7 Guilmet Steve Eric Chris Eric Chris Farrelly Steve
8 Scott Farrelly Craig Dave Farrelly Craig Dave Eric
9 Chris Rick Guilmet Mike Mike Paul Paul Guilmet
10 Eric Paul Paul Jeff Rick Dave Jeff Scott
11 Dave Jeff Steve Farrelly Guilmet Scott Rick Chris
12 Craig Mike Rick Scott Jeff Steve Craig Mike
9th Round 10th Round 11th Round 12th Round 13th Round 14th Round 15th Round 16th Round
1 Farrelly Chris Steve Paul Rick Steve Dave Scott
2 Guilmet Scott Rick Craig Craig Farrelly Craig Eric
3 Steve Eric Chris Scott Eric Guilmet Rick Guilmet
4 Rick Dave Eric Farrelly Scott Chris Jeff Paul
5 Jeff Craig Jeff Guilmet Dave Jeff Steve Mike
6 Mike Paul Mike Dave Mike Paul Chris Farrelly
7 Paul Mike Dave Mike Paul Mike Farrelly Chris
8 Craig Jeff Guilmet Jeff Jeff Dave Mike Steve
9 Dave Rick Farrelly Eric Chris Scott Paul Jeff
10 Eric Steve Scott Chris Guilmet Eric Guilmet Rick
11 Scott Guilmet Craig Rick Farrelly Craig Eric Craig
12 Chris Farrelly Paul Steve Steve Rick Scott Dave
17th Round 18th Round 19th Round 20th Round 21st Round 22nd Round 23rd Round Pre-Season
1 Jeff Scott Craig Farrelly Craig Farrelly Mike Dave
2 Steve Rick Steve Jeff Rick Chris Farrelly Chris
3 Chris Farrelly Chris Scott Paul Dave Scott Steve
4 Paul Dave Guilmet Paul Eric Mike Eric Rick
5 Eric Guilmet Eric Mike Scott Steve Paul Guilmet
6 Mike Craig Rick Dave Guilmet Jeff Craig Jeff
7 Craig Mike Dave Rick Jeff Guilmet Jeff Craig
8 Guilmet Eric Mike Eric Steve Scott Guilmet Paul
9 Dave Paul Paul Guilmet Mike Eric Rick Eric
10 Farrelly Chris Scott Chris Dave Paul Steve Scott
11 Rick Steve Jeff Steve Chris Rick Chris Farrelly
12 Scott Jeff Farrelly Craig Farrelly Craig Dave Mike
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Minors 1 Minors 2 Extra 1 Extra 2
1 Paul Craig Rick Jeff Eric Dave Guilmet Rick
2 Scott Rick Steve Chris Chris Craig Farrelly Mike
3 Eric Dave Guilmet Paul Scott Rick Steve Eric
4 Chris Steve Mike Eric Mike Paul Paul Craig
5 Jeff Mike Farrelly Scott Guilmet Farrelly Jeff Scott
6 Farrelly Guilmet Dave Craig Steve Jeff Dave Chris
7 Guilmet Farrelly Craig Dave Jeff Steve Chris Dave
8 Mike Jeff Scott Farrelly Farrelly Guilmet Scott Jeff
9 Steve Chris Eric Mike Paul Mike Craig Paul
10 Dave Eric Paul Guilmet Rick Scott Eric Steve
11 Rick Scott Chris Steve Craig Chris Mike Farrelly
12 Craig Paul Jeff Rick Dave Eric Rick Guilmet